میانگین نمره ورقه در امتحانات نهایی عدد 12 است

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۰:۲۸
میانگین نمره ورقه در امتحانات نهایی عدد 12 است
تا پایان هفته آینده ابلاغ می‌شود میانگین نمره ورقه در امتحانات نهایی عدد ۱۲ است تشریح علت درگیری دانش‌آموزان با آسیب‌های اجتماعی آموزش سالانه حدود ۱۰۰ هزار اولیای بی‌سواد در
میانگین نمره ورقه در امتحانات نهایی عدد 12 است
میانگین نمره ورقه در امتحانات نهایی عدد 12 است
 میانگین نمره ورقه در امتحانات نهایی عدد ۱۲ است

خوش آمدید

بستن